VERA SCHIPPER

INTUïTIEVE SCHILDERIJEN

BIOGRAFIE

Dit is mijn site, ik ben Vera Schipper (1953). Sinds 2006 woon ik in Hauwert. Vanaf dat moment ben ik schilderlessen en cursussen gaan volgen met uiteindelijk als doel het ontwikkelen van mijn eigen stijl. Mijn enige achtergrond was een cursus nat-in-nat-techniek. In 2004 begon ik te schilderen met acrylverf. Via cursussen en opleidingen bij achtereenvolgens Dieter Klaasen in Zeist (vrij schilderen), Hilde Schaap in Alkmaar (intuïtief schilderen), Crejat in Alkmaar (tekenen en schilderen) en de kunstacademie in Haarlem (basisjaar) ben ik steeds dichter bij mijn passie gekomen. Sinds het najaar 2010 ben ik lid van Kunst op Zolder. Die club wordt begeleid door Ruth van Weerden en organiseert bijna elk jaar een expositie. Bij de Stichting Katholiek Onderwijs (SKO) in Wognum, Kerkweg 79, hangen ook schilderingen van de clubleden, regelmatig wordt daar de collectie gewisseld. Zo ben ik van lieverlee toegegroeid naar het tonen van mijn werk. Als abonnee van Atelier maakte ik kennis met Marjon den Engelsman. Zij heeft haar atelier in Zwijndrecht, Atelier 49, en geeft daar behalve workshops ook de masterclass Freestyle. Van 2013 tot en met 2019 heb ik die met heel veel plezier gevolgd. In 2018 kwam Vedic Art op mijn pad, de perfecte basis voor intuitief schilderen. Voor mij voelde dit als thuiskomen.

BIOGRAPHY

This is my site. I'm Vera Schipper (1953). Since 2006 I live in Hauwert. Ever since I have followed lessons and courses with the aim of developing my own style. In 2004 I started to paint with acrylic paint. Artistically I was trained by Dieter Klaassen in Zeist, Hilde Schaap in Alkmaar, Ruth van Weerden in Hoorn and Marjon den Engelsman in Zwijndrecht. From 2013 till 2019 I followed the master class Freestyle at Marjon’s atelier. In 2018 Vedic Art crossed my path, the perfect base of Intuitive painting. For me this feels like homecoming.

EEUWIGE BRON

De mens is zelf de bron voor alles. In die zin blijft – zolang als er mensen zijn - de bron altijd aanwezig.

PASSIE

Schilderen is mijn passie. Mijn werken komen intuïtief tot stand, de ene keer geheel spontaan, de andere keer vormt een gegeven onderwerp het uitgangspunt. Het schilderproces is belangrijk, ik heb geen vooropgesteld beeld: het uiteindelijke beeld komt al doende tot stand. Ik volg mijn gevoel en breng dat naar buiten. Deel van dat proces is de keuze voor de materialen: de kleuren, de vorm en grootte van het doek. Zowel de materialen als de gebruikte techniek vormen een belangrijk deel van het intuïtieve werken. De basis maak ik vrijwel steeds met de primaire kleuren, voornamelijk met acrylverf, pas later komen de kleurvariaties in beeld. Ik maak in alle fasen gebruik van allerhande hulpmiddelen waaronder penselen, schilders mes, roller etc.

Zowel het schilderen als het kijken naar het resultaat is een ontdekkingstocht:

al doende vormt zich het beeld. Mijn werken zijn abstract en kunnen op vele manieren worden gezien, ervaren en geïnterpreteerd.


FOUNTAINHEAD

People themselves are the source of their lives. As long as man will live, the source remains present.

PASSION

Painting is my passion. My works are intuitive; nine times out of ten completely spontaneous. The process of painting is important. I don't have a provided image: the final image is already in the process. I paint by touch; my paintings show my feelings. Part of that process is the choice of the materials: the colours, the shape and the size of the canvas. Those materials, as well as the technique used, are an important part of the intuitive work. I almost always make the base with the primary colours, mostly with acrylic paint. Only later come the colour variations in image. I use all kinds of tools in all stages. Painting as well as watching the result is a discovery: doing forms the painting. My works are abstract and can be seen, experienced and interpreted in many ways.